Local

Consiliul Local Focșani convocat marți, 10 noiembrie într-o nouă ședință extraordinară, cu 87 de proiecte pe ordinea de zi

Ziarul de Vrancea
7 nov 2020 1109 vizualizări

Consiliului Local al Municipiului Focşani, a fost convocat în şedinţă extraordinară pentru data de 10 noiembrie 2020, orele 16,00.Convocarea are în vedere desfășurarea ședinței cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.În proiectul ordinii de zi a ședinței apar 87 de proiecte de hotărâri printre ele neaflându-se alegerea viceprimarilor.

Primarul Municipiului Focşani,


Având în vedere art. 24^1 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local al municipiului Focșani aprobare prin H.C.L. nr. 572/2019, cu completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 10 noiembrie 2020, orele 16,00 ședință desfășurată cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.

Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 10 noiembrie 2020 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.

Art. 3 (1) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 1-86 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.

(2) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 87 în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.

Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 10 noiembrie 2020.

Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.

Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.

Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

 Anexa la Dispoziția nr. 854/2020

Proiectul ordinii de zi  al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 10 noiembrie 2020, orele 16,00 ședință ce se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

1. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Gradinița cu Program Prelungit nr.1 Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Gradinița cu Program Prelungit nr.2 Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Gradinița cu Program Prelungit nr.13 Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Gradinița cu Program Prelungit nr.16 Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Gradinița cu Program Prelungit nr.17 Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Gradinița cu Program Prelungit nr.18 Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Gradinița cu Program Prelungit nr.23 Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială ”Ion Basgan” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială ”Oana-Diana Renea” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială ”Anghel Saligny” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială ”Adrian Păunescu” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială ”Alexandru Vlahuță” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială ”Duiliu Zamfirescu” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național ”Al.I.Cuza” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național ”Unirea” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic ”Valeriu D.Cotea” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul de Artă ”Gheorghe Tăttarescu” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul Tehnologic ”G.G.Longinescu” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Economic ”Mihail Kogălniceanu” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

22. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

23. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

24. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

25. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național Pedagogic ”Spiru Haret” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

26. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul cu Program Sportiv Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

27. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic Auto ”Traian Vuia” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

28. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Clubul Sportiv Școlar Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

29. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Postliceală Sanitară ”Hippocrate” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

30. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Palatul Copiilor Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

31. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Gradinița cu Program Prelungit nr.1 Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

32. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Gradinița cu Program Prelungit nr.2 Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

33. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Gradinița cu Program Prelungit nr.13 Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

34. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Gradinița cu Program Prelungit nr.16 Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

35. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Gradinița cu Program Prelungit nr.17 Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

36. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Gradinița cu Program Prelungit nr.18 Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

37. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Gradinița cu Program Prelungit nr.23 Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

38. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

39. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială ”Ion Basgan” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

40. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială ”Oana-Diana Renea” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

41. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială ”Anghel Saligny” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

42. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială ”Adrian Păunescu” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

43. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială ”Alexandru Vlahuță” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

44. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

45. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială ”Duiliu Zamfirescu” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

46. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Național ”Al.I.Cuza” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

47. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Național ”Unirea” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

48. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic ”Valeriu D.Cotea” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

49. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceul de Artă ”Gheorghe Tăttarescu” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

50. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceul Tehnologic ”G.G.Longinescu” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

51. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Economic ”Mihail Kogălniceanu” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

52. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

53. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

54. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

55. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Național Pedagogic ”Spiru Haret” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

56. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceul cu Program Sportiv Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

57. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic Auto ”Traian Vuia” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

58. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Clubul Sportiv Școlar Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

59. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Postliceală Sanitară ”Hippocrate” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

60. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Palatul Copiilor Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

61. proiect de hotărâre privind înființarea Comisiei de ordine publică a Municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

62. proiect de hotărîre privind nominalizarea unui delegat al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte din Comisia locală de recrutare-încorporare care va funcționa la sediul Centrului militar zonal Vrancea;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

63. proiect de hotărâre privind constituirea comisie sociale la nivelul Consiliului Local al Municipiului Focșani pentru analizarea cererilor privind repartizarea locuințelor sociale și locuințelor cu chirie din fondul locativ de stat, conform Normelor metodologice de punere în aplicarea prevederilor Legii locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

64. proiect de hotărâre privind constituirea comisiei sociale la nivelul Consiliului Local al municipiului Focșani pentru analizarea cererilor privind repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, conform Hotărârii de Guvern nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 de înființare a Agenției Naționale pentru locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

65. proiect de hotărâre privind, desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul administrativ al Teatrului Municipal ”Maior Gheorghe Pastia” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

66. proiect de hotărâre privind, desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul administrativ al Ateneului Popular ”Maior Gheorghe Pastia” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

67. proiect de hotărâre privind, desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul administrativ al Ansamblului Folcloric ”Țara Vrancei” Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

68. proiect de hotărâre privind, numirea a doi consilieri și a unui reprezentant al comunității ca membri în Comitetul director al Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

69. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.473/2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

70. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.107/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Poliția Locală a Municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

71. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 165/2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Focșani, cabinetul primarului și viceprimarii municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

72. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.337/2017 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice pentru clădirea tip Internat și clădirea Cantină a Colegiului Tehnic ”Gh.Asachi” Focșani, înclusiv lucrări conexe”, cu modificările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

73. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.344/2017, privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice pentru clădirea tip Internat și clădirea Cantină a Colegiului Tehnic ”Gh.Asachi” Focșani, inclusiv lucrări conexe”, cu modificările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

74. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul ”Îmbunătățirea infrastructurii TIC a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Focșani”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

75. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focșani pe anul 2020;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

76. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al ADMINISTRAȚIEI PIEȚELOR FOCȘANI pe anul 2020 și estimat pe următorii 2 ani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

77. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.TRANSPORT PUBLIC S.A FOCȘANI pe anul 2020 și estimat pe următorii 2 ani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

78. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al PARKING FOCȘANI S.A pe anul 2020 și estimat pe următorii 2 ani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

79. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C ENET S.A pe anul 2020 și estimat pe următorii 2 ani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

80. proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.55/2020 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2020, cu modificările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

81. proiect de hotărâre pentru modificarea art.14 din HCL nr.146/2020 privind aprobarea închirierii prin licitațiie publică a unui numar de șapte spații, inventariat în domeniul public al Municipiului Focșani, situate în ”Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

82. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.2 și art.3 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr.36/215/2012, privind aprobarea modificării tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice de către ENET S.A. Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

83. proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate și a prețurilor de pornire la licitație pentru închirierea unor bunuri, de către Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. în anul 2021;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

84. proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Cristi Valentin Misăilă, Primarul municipiului Focșani, județul Vrancea, ca reprezentant în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „VRANCEA CURATĂ”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

85. proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea și acordarea mandatului special Primarului municipiului Focșani să aprobe întreaga documentație de atribuire în cadrul adunării generale a asociației;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

86. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Sărbătorilor de Iarnă în Municipiul Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

87. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 76373/25.08.2020 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Elaborare si aprobare P.U.Z. – construire stație mixtă de distribuție carburanți, montare skid G.P.L. și construire magazin desfacere bar” – Focșani, str. Calea Munteniei, T. 83, P. 435, număr cadastral 61740, pe terenul în suprafață de 1156 mp;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă

Avizat

Secretarul general al municipiuluii Focșanii

Eduard Marian Corhană

În documentul atașat puteți citi ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Focșani din 10 noiembrie 2020 în format PDF


Fisiere atasate

În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.