Local

51 de unități de învățământ din Vrancea funcționează fără autorizație de securitate la incendiu

Mihai Boicu
24 oct 2018 1135 vizualizări
Foto  Reprezentanții Poliției, ISU, Poliției și Jandarmeriei au vorbit despre siguranța în școli 
Foto  Reprezentanții Poliției, ISU, Poliției și Jandarmeriei au vorbit despre siguranța în școli 

O comisie a Prefecturii Vrancea a verificat activitatea școlilor și a constatat că multe dintre ele funcționează fără autorizație sanitară, un motiv fiind acela că au fost reabilitate și urmează depunerea documentației.De asemenea, din 92 de unități de învățământ care ar trebui să aibă autorizație de securitate la incendiu, 51 funcționează fără autorizație  

Prefectura Vrancea a prezentat concluziile verificărilor privind condițiile de desfășurare a procesului de învățământ, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc miercuri și la care au participat reprezentanții instituțiilor implicate. În perioada 11 septembrie – 14 septembrie au fost efectuate controale în 94 de unități de învățământ, din care 17 sunt unități cu personalitate juridică. Verificările au fost efectuate de o comisie mixtă, din care au făcut parte reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Vrancea, ai Direcției de Sănătate Publică, ai Inspectoratului de Poliție Județean și ai Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență ”Anghel Saligny”. Toate unitățile de învățământ au sisteme minime de alarmare antiefracție, a fost una dintre constatări. Din cele 94 de unități verificate, 18 școli sunt autorizate, 28 de școli sunt neautorizate, iar 48 de unități nu se supun autorizării. 28 de unități dintre cele verificate sunt autorizate sanitar, iar 68 funcționează fără autorizație sanitară de funcționare.

Motivul pentru care multe unități nu sunt autorizate sanitar este acela că au fost reabilitate, urmând ca documentația necesară să fie depusă la Direcția de Sănătate Publică. Un alt aspect importat este cel referitor la securitatea la incendii. Potrivit situației prezentată de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență, la nivel de județ sunt 92 de unități de învățământ cu personalitate juridică care trebuie să dețină autorizație de securitate la incendiu, din care 41 îndeplinesc această condiție, iar 51 funcționează fără autorizație.

”Trendul este unul pozitiv, pentru că din anul 2016 au intrat în refacere foarte multe unități de învățământ. Sunt multe școli unde investițiile sunt în derulare”, a declarat prefectul Sorin Hornea. La rândul său, col. Flaviu Chiscop, comandantul ISU Vrancea, a arătat că lipsa autorizației de securitate la incendiu nu înseamnă nerespectarea normelor de siguranță. ”Obținerea autorizației de securitate la incendiu este un proces în continuă dinamică. Având în vedere faptul că, prin diferite fonduri, se lucrează la modernizarea unor unități de învățământ, este necesară reautorizarea acestora. Faptul că unele de învățământ nu au autorizație de securitate la incendiu nu înseamnă că normele generale de securitate la incendiu nu sunt respectate”, a declarat șeful ISU Vrancea. Pe parcursul lunii septembrie au fost verificate 69 unități școlare cu personalitate juridică, fiind aplicate 317 avertismente și nouă amenzi în valoare de 8000 de lei. În ceea ce privește infracțiunile în care sunt implicați elevii, în primele nouă luni au fost în număr de 35, din care 29 în incinta unităților de învățământ și 29 în mediul urban. Cele mai multe infracțiuni au fost de lovire (18) și furt (10), dar au fost și acuzații de viol și de agresiune sexuală. (Mihai BOICU)

Înregistrarea audio a conferinței de presă susținută de prefectul Sorin Hornea după ședința de la Prefectura Vrancea 24.10.2018

Citiți mai jos materialele  prezentate în ședința Prefecturii Vrancea, din 24.10.2018, legate de subiectul prezentat, în articol:

 

În documentele atașate, citiți materialele  prezentate în ședința Prefecturii Vrancea, din 24.10.2018, legate de subiectul prezentate în articol într-un Comunicat de presă transmis de Biroul de relații publice al IPJ Vrancea și unul transmis de ISU Vrancea

Buletin de presă nr. 18718 din 24 octombrie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ

Infracţiuni comise în unităţile de învăţământ şi în zona adiacentă acestora în primele 9 luni ale anului 2018

În primele 9 luni ale anului 2018 au fost înregistrate 35 de infracţiuni în care au fost implicaţi elevi, 29 fiind comise în incinta unităţilor de învăţământ (5 în şcoli generale/gimnaziale, 19 în colegii/licee și 1 în incinta altor instituții de învățământ) iar 6 în zona adiacentă acestora.

29 dintre faptele înregistrate s-au comis  în mediul urban şi în mediul rural, pe genuri având următoarea distribuţie: lovire – 18, furt – 10, abuz în serviciu – 1, neglijență în serviciu – 2, amenințare – 1, viol – 1, agresiune sexuală – 1, distrugere – 1.

         După localitatea de comitere a faptelor, situația se prezintă astfel:

 • mun. Focşani4 infracţiuni de furt, 6 - lovire, 1- amenințare, 1- viol și 1- distrugere; 
 • mun. Adjud6 infracțiuni de lovire;
 • oraș Panciu5 infracțiuni de furt și 2 de lovire sau alte violențe;
 • oraș Odobești1 infracțiune de lovire, 1 de furt și 1 de agresiune sexuală;
 • com. Dumitrești 2 infracțiuni de lovire și 1 de abuz în serviciu;
 • com. Corbița1  infracţiune de neglijență în serviciu;
 • com. Pufești1 infracțiune de neglijență în serviciu și 1 de lovire.

Cu prilejul activităţilor preventive organizate în zona unităţilor de învăţământ şi a verificărilor efectuate la unităţile de alimentaţie publică amplasate în imediata vecinătate a unităţilor şcolare, care intră sub incidenţa H.G. nr. 128/1994,  au fost aplicate 3 sancţiuni la Legea 61/1991 şi s-a intervenit la 4 apeluri prin S.N.U.A.U. 112. De asemenea, au fost executate 23 de acțiuni pe linia combaterii absenteismului școlar, ocazie cu care au fost depistați 156 de elevi absentând de la cursuri, fiind întocmite informări către unitățile de învățământ de unde proveneau aceștia și către Inspectoratul Școlar Județean Vrancea.

Pe parcursul celor 9 luni ale anului 2018, în perioada desfăşurării cursurilor, examenelor de evaluare națională sau bacalaureat, precum și a olimpiadelor, lucrătorii de poliţie au monitorizat accesul  în unităţile de învăţământ, la intrarea/ieşirea elevilor, fiind efectuate patrulări în zona adiacentă acestora. Totodată, atât în colaborare cu reprezentanții instituțiilor partenere,  cât și individual, au fost desfăşurate activităţi preventive cu cadrele didactice, elevi şi părinţi, atât în timpul orelor de curs, cât și în perioada vacanței de vară, în zonele frecventate de elevi, în scopul prevenirii şi combaterii delincvenţei juvenile și pentru realizarea măsurilor dispuse în planurile prioritare aflate în derulare la nivelul Poliției Române.

De asemenea, sub coordonarea Instituției Prefectului Județului Vrancea, la începutul anului școlar 2018/2019, pentru verificarea modului în care sunt puse în aplicare prevederile Planului Teritorial Comun de Acțiune, echipe mixte de control, formate din reprezentanți ai I.S.J., I.P.J., I.S.U. și D.S.P., s-au deplasat la sediile mai multor unități de învățământ din județ, fără a fi identificate deficiențe care să afecteze desfășurarea în bune condiții a procesului educațional în unitățile de învățământ verificate.

În cursul acestei perioade au fost organizate și s-au desfășurat 7 ședințe/întâlniri cu reprezentanții instituțiilor semnatare a P.T.C.A., ocazie cu care au fost analizate atât incidentele înregistrate în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Vrancea, cât și cauzele generatoare sau care au favorizat producerea acestora.

Astfel, s-a constatat că din totalul de 472 unități de învățământ preuniversitar existente la începutul acestui an școlar, 237 nu dispun nici de pază umană și nici de sisteme tehnice de supraveghere video. De asemenea, 6 unități de învățământ nu au gard împrejmuitor, 4 unități sunt amplasate într-o zonă periferică/izolată, iar 2 sunt amplasate într-o zonă iluminată necorespunzător.

         Având în vedere situația operativă înregistrată în perioada analizată, se impun a fi luate următoarele măsuri:

 • asigurarea unităților de învățământ cu sisteme tehnice de supraveghere video sau cu pază umană;
 • realizarea unui control eficient al accesului persoanelor străine sau al aparținătorilor în incinta unităților de învățământ, în special pe durata desfășurării orelor de curs;
 • asigurarea antiefracție a căilor de acces în sălile de clasă pe durata orelor de sport sau cât elevii desfășoară activități în afara acestor săli;
 • incidentele în care sunt implicați elevii să fie analizate în cadrul unor întâlniri restrânse, la care să participe cadrele didactice, lucrătorul de poliție care are în responsabilitate unitatea de învățământ, elevii implicați și părinții acestora.

 

Activitățile desfășurate  de I.S.U. Vrancea în perioada 01.01-30.09.2018  pentru implementarea Planului Teritorial Comun de Acțiune Nr.11468/30.08.2016

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 „ANGHEL SALIGNY” AL JUDEŢULUI VRANCEA

  

Focșani: 23.10.2018  

 Analiza modului de implementare a Planului Teritorial Comun de Acțiune nr. 11468/30.08.2016 , pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar în județul Vrancea, în perioada 01.01-30.09.2018, vă informăm despre activitățile desfășurate de instituția noastră, astfel:

În conformitate cu Anexa 1, alin. 2 din HG nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu; lit. e)  învățământ, supraveghere, îngrijire sau cazare/adăpostire a copiilor preșcolari, elevilor, studenților, bătrânilor, persoanelor cu dizabilități sau lipsite de adăpost, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 150 mp;

În județul Vrancea, din totalul de 121 unități de învățământ cu personalitate juridică, situația se prezintă astfel:

Unități de învățământ cu personalitate juridică care trebuie să dețină autorizație de securitate la incendiu: 92

41 dețin autorizație de securitate la incendiu;

51 funcționează fără autorizație de securitate la incendiu;

Unități de învățământ cu personalitate juridică care nu fac obiectul obținerii autorizației de securitate la incendiu: 29

Situația clădirilor în care se desfășoară procesul educațional se prezintă astfel:

113 clădiri care dețin autorizație de securitate la incendiu;

112 clădiri care nu dețin autorizație de securitate la incendiu;

326 clădiri care nu se încadrează în prevederile HG nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

Situația pe categorii de unități de învățământ (472) se prezintă astfel:

Școli postliceale: 4

3 dețin autorizație de securitate la incendiu;

1 nu se supune avizării/autorizării;

Colegii/licee: 21

7 dețin autorizație de securitate la incendiu;

4 nu dețin autorizație de securitate la incendiu

10 nu se supun avizării/autorizării;

Școli gimnaziale: 114

40 dețin autorizație de securitate la incendiu;

31 nu dețin autorizație de securitate la incendiu

43 nu se supun avizării/autorizării;

Școli primare: 88

9 dețin autorizație de securitate la incendiu;

18 nu dețin autorizație de securitate la incendiu

61 nu se supun avizării/autorizării;

Grădinițe: 242

38 dețin autorizație de securitate la incendiu;

55 nu dețin autorizație de securitate la incendiu

149 nu se supun avizării/autorizării; 

Școli speciale: 3

0 dețin autorizație de securitate la incendiu;

2 nu dețin autorizație de securitate la incendiu

1 nu se supun avizării/autorizării;

în perioada 01.01-30.09.2018 cu ocazia controalelor de fond de la localități au fost verificate 69 unități școlare cu personalitate juridică, unde s-au constatat 388 deficiențe, fiind aplicate 317 avertismente și 9 amenzi în valoare de 8000 lei. Cu ocazia acestor controale s-au efectuat 157 exerciții de alarmare,  evacuare și intervenție (cutremur și incendiu) și 69 instruiri cu factorii de conducere;

s-a acordat asistență tehnică de specialitate pe timpul executării controalelor, precum și conducătorilor unităților școlare care vin în audiență la sediul inspectoratului;

unul din obiectivele Serviciului Inspecția de Prevenire pentru anul 2018 este reducerea numărului de construcții cu destinația de învățământ care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu;

s-au desfășurat activități de informare preventivă (activități interactive în unitățile de învățământ, instruiri, exerciții, puncte de informare, lecții deschise, Ziua Porților Deschise etc.);

s-a constatat un procent ridicat al respingerilor la solicitările de avize/autorizații de securitate la incendiu din cauza calității documentațiilor tehnice prezentate, implicarea redusă a celorlalți factori care concură la asigurarea calității construcțiilor (proiectanți, verificatori de proiecte, experți tehnici) și slaba reacție la nivelul autorităților administrației publice locale  în a soluționa obligații ce le revin, potrivit legii, în domeniul apărării împotriva incendiilor;

Vă amintim că Legea nr. 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare menționează:

În conformitate cu art. 19 Administratorul sau conducătorul instituției, după caz, are obligația să solicite și să obțină avizele și autorizațiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, și să asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora;

De asemenea art. 30 alin. (1) prevede că începerea lucrărilor de execuție la construcții și amenajări noi, de modificare a celor existente și/sau schimbarea destinației acestora, precum și punerea lor în funcțiune se fac numai după obținerea avizului sau autorizației de securitate la incendiu, după caz.

Totodată art. 30 alin (2) amintește că obligația solicitării și obținerii avizelor și/sau a autorizațiilor prevăzute la alin. (1) revine persoanei fizice ori juridice care finanțează și realizează investiții noi sau intervenții la construcțiile existente ori, după caz, beneficiarului investiției.

Având în vedere prevederile art. 30 alin (4^2) până la obținerea autorizației de securitate la incendiu), răspunderea exclusivă în ceea ce privește funcționarea construcțiilor și amenajărilor din punctul de vedere al asigurării cerinței de securitate la incendiu revine beneficiarilor investițiilor

 Vă atragem atenția că încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinara, contravenționala, materiala, civila sau penala, după caz. Astfel, art. 44, pct. V, lit. b menționează că punerea în funcțiune a construcțiilor și amenajărilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare și/sau s-a schimbat destinația acestora, fără obținerea autorizației de securitate la incendiu constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei.

 


Fisiere atasate

În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.